Конзорциум

 

 

Brainplus

Wolfgang Schabereiter
E-mail: wolfgang.schabereiter@brainplus.at
URL: www.brainplus.at/

 

Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb) gGmbH

Lena Schmitz
E-mail: schmitz.lena@f-bb.de
URL: www.f-bb.de

 

Sociedade Portuguesa de Inovação

Tiago Marques
E-mail: tiagomarques@spi.pt
URL: www.spieurope.eu

Danube University Krems University
for Continuing Education (coordinator)

Rainer Schabereiter
E-mail: rainer.schabereiter@donau-uni.ac.at
URL: www.donau-uni.ac.at

 

Goce Delcev University – Stip

Nikola Smilkov
E-mail: nikola.smilkov@ugd.edu.mk
URL: www.ugd.edu.mk

 

Széchenyi István University Győr

Andrea Solyom
E-mail: solyoma@sze.hu
URL: www.uni.sze.hu/en_GB/home

 

 

Македонски

 
 

Публикацијата на оваа брошура е поддржана од страна на Европската Kомисија, но не и нејзината содржина во која се изложени личните ставови на авторите. Европската Комисијата не е одговорна за било каква употреба на информациите достапни во ова издание.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.